Home Articole medicale SCENARIUL SIMULAT PE CALCULATOR AL EXERCIŢIULUI DE INTERVENŢIE MEDICALĂ ÎN CAZ DE CUTREMUR ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SCENARIUL SIMULAT PE CALCULATOR AL EXERCIŢIULUI DE INTERVENŢIE MEDICALĂ ÎN CAZ DE CUTREMUR ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ARTICOL PUBLICAT DE:
Medicina de familie - medic familie Steiner Nicolae Prof. Nicolae Steiner online
Loc de munca: Universitatea Titu Maiorescu
Specializare: Medicina de familie
30 Noiembrie 2014 14:02

La 10.04.2012.02.51 în zona Municipiului Focşani-Vrancea a avut loc un cutremur cu epicentrul la 450 40` latitudine N şi 26o 30` E de magnitudine 9o pe scara Richter, la o adâncime de 141 de km şi o durată de 15 secunde. 02.54.00. Centrul de înştiinţare şi alarmare al Municipiului Bucureşti este înştiinţat de către Institutul Naţional de Seismologie şi Fizica Pământului despre caracteristicile mişcării seismice produse şi că magnitudinea resimţită pe teritoriul Municipiului Bucureşti a fost de 80 pe scara Richter. 02.57. Ofiţerul de serviciu al Centrului de înştiinţare şi alarmare al Municipiului Bucureşti, pune în aplicare măsurile de apărare împotriva efectelor seismului cuprinse în Planul de apărare împotriva dezastrelor al Municipiului Bucureşti astfel: - verifică situaţia membrilor Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti ; - informează pe membrii Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti despre situaţia existentă, pe măsura sosirii acestora la sediu; - centralizează informaţiile privind efectele seismului primite prin sistemul Protecţiei Civile; • verifică situaţia membrilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. • anunţă Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul unităţilor sanitare relevante din Municipiu. 03.00 Intră în acţiune echipele de cercetare ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care până la ora 03.15, raportează Secretariatului tehnic următoarele date preliminare: - raionul de distrugeri nr.1 al locuinţelor din Municipiul Bucureşti delimitat de străzile ; - avarierea parţială a unor spitale, dar fără limitarea capacităţii de spitalizare şi primire a victimelor. 03.25. Secretariatul tehnic permanent (după ce a fost informat pe scurt asupra situaţiei prezumate a efectelor cutremurului prezintă Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, estimarea preliminară a efectelor cutremurului, conform tabelelor următoare: A: Durata şi magnitudinea seismului: Nr. crt. Sectorul Magnitudinea Durata 1. SECTOR 1 8 o Richter 15 secunde 2. SECTOR 2 8 o Richter 15 secunde 3. SECTOR 3 8 o Richter 15 secunde 4. SECTOR 4 8 o Richter 15 secunde 5. SECTOR 5 8 o Richter 15 secunde 6. SECTOR 6 8 o Richter 15 secunde 7. ILFOV 8 o Richter 15 secunde Tabelul nr. 1:Caracteristicile cutremurului simulat B. Date demograficeNr. Crt. Sectorul Populaţie urbană Populaţie rurală Morbiditate urbană rurală Mortalitate urbană rurală 1. SECTOR 1 228629 1 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 2. SECTOR 2 359107 1 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 3. SECTOR 3 394812 1 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 4. SECTOR 4 301720 1 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 5. SECTOR 5 287480 1 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 6. SECTOR 6 360683 1 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 7. ILFOV 19706 257004 0.36160 0.05722 0.00714 0.00714 8. Total 1952137 257010 Tabelul nr. 2: Datele demografice, de morbiditate şi mortalitate pe medii de locuire şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov.C. Date de morbiditate Nr.crt. Sectorul Total victime probabile Urban Rural total 1. SECTOR 1 826 0 826 2. SECTOR 2 1298 0 1298 3. SECTOR 3 1427 0 1427 4. SECTOR 4 1091 0 1091 5. SECTOR 5 1039 0 1039 6. SECTOR 6 1304 0 1304 7. ILFOV 71 134 205 8. Total 7056 134 7190 Tabelul nr. 3: Distribuţia totalului victimelor probabile pe sectoarele din Municipiul Bucureşti. Nr.crt. Sectorul Decedaţi Urban Rural total 1. SECTOR 1 130 0 130 2. SECTOR 2 205 0 205 3. SECTOR 3 225 0 225 4. SECTOR 4 172 0 172 5. SECTOR 5 164 0 164 6. SECTOR 6 206 0 206 7. ILFOV 11 18 29 8. Total 1113 18 1131 Tabelul nr. 4: Distribuţia victimelor din categoria Decedaţi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Nr.crt. Sectorul Încarceraţi Urban Rural total 1. SECTOR 1 164 0 164 2. SECTOR 2 258 0 258 3. SECTOR 3 284 0 284 4. SECTOR 4 217 0 217 5. SECTOR 5 206 0 206 6. SECTOR 6 259 0 259 7. ILFOV 14 9 23 8. Total 1402 9 1411 Tabelul nr. 5: Distribuţia victimelor din categoria încarceraţi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Nr.crt. Sectorul Supravieţuitori După o zi După două zile După trei zile 1. SECTOR 1 131 4 2 2. SECTOR 2 206 7 3 3. SECTOR 3 227 8 3 4. SECTOR 4 173 6 3 5. SECTOR 5 164 6 2 6. SECTOR 6 207 7 3 7. ILFOV 18 0 0 8. Total 1126 38 16 Tabelul nr. 6: Supravieţuirea victimelor încarcerate pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Din analizarea datelor prezentate în aceste două tabele putem remarca că din totalul de 215 victime încarcerate, după 48 de ore supravieţuieşte doar una, ceea ce face obligatorie intervenţia de căutare salvare pentru că altfel cele 1411 victime prinse în dărâmăturile provocate de prăbuşirea locuinţelor afectate de cutremur, vor pieri în primele 48 de ore crescând mult decesele provocate de cutremur. Nr.crt. Sectorul Sinistraţi Urban Rural total 1. SECTOR 1 534 0 534 2. SECTOR 2 840 0 840 3. SECTOR 3 923 0 923 4. SECTOR 4 706 0 706 5. SECTOR 5 672 0 672 6. SECTOR 6 843 0 843 7. ILFOV 46 28 74 8. Total 4564 28 4592 Tabelul nr. 7: Distribuţia victimelor Sinistrate pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Analizarea numărului de sinistraţi care se produc ca urmare a distrugerii clădirilor afectate de cutremur face necesară stabilirea a mai multor tabere de sinistraţi în principal în Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov în care vor fi cazate victimele sinistrate din aceste localităţi, celelalte victime sinistrate vor fi cazate în facilităţile neorganizate existente. Pe baza acestor date Secretariatul tehnic permanent propune Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă următoarele măsuri, preliminare: - intervenţia imediată a tuturor echipelor de căutare-salvare uşoară din subordinea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă în zonele mai sus menţionate, conform Planului de Apărare împotriva dezastrelor; - solicitarea intervenţiei imediate a echipelor de căutare-salvare a Comandamentului Protecţiei Civile; - continuarea operaţiunilor de cercetare a zonelor afectate de seism, pentru evaluarea cât mai completă a pierderilor umane şi a distrugerilor materiale, în vederea limitării efectelor şi a reabilitării post-dezastru; - instalarea taberelor de sinistraţi în raioanele stabilite Municipiul Bucureşti. 03.35. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă aprobă măsurile propuse şi numeşte echipa de coordonare a intervenţiei din raionul de distrugeri nr.1 în Municipiul Bucureşti conduse de: ....................... 04.00.Directorul Direcţiei de Sănătate Publică, prezintă Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă evaluarea preliminară a efectelor seismului asupra populaţiei şi impactul acestuia asupra facilităţilor medicale ale Municipiului Bucureşti :D. Totalul victimelor transportabile cu autosanitara Nr.crt. Sectorul Urgenţe absolute Victime depăşite Total victime transportabile 1. SECTOR 1 228 158 405 2. SECTOR 2 363 350 639 3. SECTOR 3 395 274 702 4. SECTOR 4 305 209 536 5. SECTOR 5 290 198 509 6. SECTOR 6 363 250 641 7. ILFOV 56 38 99 8. Total 2000 1477 3531 Tabelul nr. 8: Totalul victimelor transportabile cu autosanitara pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov.E. Modul de ajungere al spital a victimelorNr. crt. Sectorul Dacă nu sunt luate măsurile de intervenţie medicală Dacă sunt luate măsurile de intervenţie medicală Fără anunţarea spitalelor Cu ambulanţa Cu veh. poliţie Cu vehicule proprii Pe picioare Cu mijloace de transp. în comun 1. SECTOR 1 272 218 64 64 16 40 2. SECTOR 2 428 345 102 102 205 63 3. SECTOR 3 470 379 112 112 112 70 4. SECTOR 4 360 289 85 85 85 53 5. SECTOR 5 342 274 81 81 81 50 6. SECTOR 6 430 346 102 102 25 64 7. ILFOV 67 53 15 15 3 9 8. Total 2369 1904 561 561 527 349 Tabelul nr. 9: Modul de ajungere a victimelor la spitalele de primire pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov.Nr. crt. Sectorul Total victime transportabile cu targa 100m/h Total victime transportabile cu brancarda 200m/h 1. SECTOR 1 20 10 2. SECTOR 2 32 16 3. SECTOR 3 35 17 4. SECTOR 4 27 13 5. SECTOR 5 25 12 6. SECTOR 6 32 16 7. ILFOV 5 2 8. Total 176 86 Tabelul nr. 10: Total victime transportabile cu targa, pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Nr. crt. Sectorul Total Echipe medicale mobile de triaj şi evacuare Medici de urgenţă Asistenţi medicali Brancardieri Specialişti Cu atestat 1. SECTOR 1 4 16 6 10 24 2. SECTOR 2 6 24 9 15 36 3. SECTOR 3 7 28 11 17 42 4. SECTOR 4 5 20 8 12 30 5. SECTOR 5 5 20 8 12 30 6. SECTOR 6 6 24 9 15 36 7. ILFOV 1 4 1 3 6 8. Total 34 136 52 84 204 Tabelul nr. 11: Personalul necesar pentru echipele medicale mobile de triaj şi evacuare pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Nr.crt. Sectorul Echipe de căutare salvare necesare în primele 24 de ore Echipe de căutare salvare necesare în primele 48 de ore Echipe de căutare salvare necesare în primele 72 de ore 1. SECTOR 1 6 0 0 2. SECTOR 2 10 0 0 3. SECTOR 3 11 0 0 4. SECTOR 4 8 0 0 5. SECTOR 5 8 0 0 6. SECTOR 6 10 0 0 7. ILFOV 0 0 0 8. Total 53 0 0 Tabelul nr.12: Necesarul de echipe de căutare salvare in primele 72 de ore pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Din examinarea datelor prezentate în acest tabel putem constata că în primele 24 de ore sunt necesare 53 de echipe de căutare-salvare în municipiul Bucureşti. F. Mijloace de evacuare şi durata transportului Nr. crt. Sectorul Numărul de autosanitare Cursa medie în km Durata totală a transportului Ore Minute 1. SECTOR 1 21 18 5 31 2. SECTOR 2 108 18 1 42 3. SECTOR 3 18 18 11 9 4. SECTOR 4 27 18 5 43 5. SECTOR 5 30 18 4 53 6. SECTOR 6 32 18 5 45 7. ILFOV 8 80 15 40 8. Total 244 26.8 6 37 Tabelul nr. 13: Numărul de autosanitare şi durata totală de transport a victimelor pe spitale şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. IlfovDin analiza datelor prezentate reieşind că mijloacele de evacuare din dotarea Serviciului de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti şi Ilfov (SABIF), sunt suficiente cu anumite manevre de mijloace, se propune trecerea la acţiunile de evacuare propriu zise ale victimelor întrucât durata medie de evacuare a victimelor pe judeţ este de cca. 6 ore şi 37 de minute. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, aprobă propunerile prezentate şi transmite solicitările către autorităţile în drept şi transmite prin mass media locală un comunicat către populaţie privind stadiul măsurilor preliminare întreprinse. 04.26. Continuând analiza informaţiilor primite pe linie medicală de către Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă , Directorul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, prezintă evaluarea situaţiei capacităţii totale şi reale de spitalizare în spitalele judeţului a victimelor rezultate în urma cutremurului simulat şi analiza nevoilor de evacuare secundară a victimelor ce depăşesc capacitatea de spitalizare, care se prezintă în tabelele următoare: G . Capacitate de spitalizare totală Nr. crt. Sectorul Paturi chirurgie Paturi ortopedie Paturi interne Paturi neurochirurgie Paturi de arşi 1. SECTOR 1 218 138 182 40 24 2. SECTOR 2 88 72 129 40 10 3. SECTOR 3 184 120 317 0 0 4. SECTOR 4 162 64 115 0 0 5. SECTOR 5 100 100 200 30 60 6. SECTOR 6 170 35 230 40 60 7. ILFOV 25 0 35 0 0 8. Total 947 529 1208 150 154 Tabelul nr. 14: Capacitatea totală de spitalizare a spitalelor de urgenţă din Municipiul Bucureşti pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov Nr. crt. Sectorul Paturi ATI Paturi arşi Paturi toxicologie Paturi psihiatrie Total 1. SECTOR 1 24 24 25 0 697 2. SECTOR 2 25 10 0 0 559 3. SECTOR 3 42 0 0 0 930 4. SECTOR 4 42 0 0 0 605 5. SECTOR 5 20 60 0 0 1200 6. SECTOR 6 25 60 0 1230 1579 7. ILFOV 0 0 0 0 316 8. Total 178 154 25 1230 5886 Tabelul nr. 15: Capacitatea totală de spitalizare a spitalelor de urgenţă din Municipiul Bucureşti pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. IlfovH. Capacitatea reală de spitalizare a Spitalelor din Municipiul Bucureşti Nr. crt. Sectorul Paturi chirurgie Paturi ortopedie Paturi interne Paturi neurochirurgie 1. SECTOR 1 109 104 137 30 2. SECTOR 2 44 54 97 30 3. SECTOR 3 92 90 238 0 4. SECTOR 4 81 48 86 0 5. SECTOR 5 50 75 150 23 6. SECTOR 6 85 26 173 30 7. ILFOV 13 0 26 0 8. Total 474 397 907 113 Tabelul nr. 16: Capacitatea reală de spitalizare a spitalelor din Municipiul Bucureşti pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov Nr. crt. Sectorul Paturi ATI Paturi arşi Paturi toxicologie Paturi psihiatrie Total Capacitatea de spitalizare 1. SECTOR 1 18 18 19 0 435 20 2. SECTOR 2 19 8 0 0 252 16 3. SECTOR 3 32 0 0 0 452 27 4. SECTOR 4 32 0 0 0 247 18 5. SECTOR 5 15 45 0 0 358 36 6. SECTOR 6 19 45 0 923 1301 47 7. ILFOV 0 0 0 0 39 9 8. Total 135 116 19 923 3084 24.7 Tabelul nr. 17: Capacitatea reală de spitalizare a spitalelor din Municipiul Bucureşti pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. IlfovI. Numărul de victimelor care trebuiesc operate în primele 24 de ore Nr. crt. Sectorul Total 1. SECTOR 1 22 2. SECTOR 2 35 3. SECTOR 3 39 4. SECTOR 4 30 5. SECTOR 5 28 6. SECTOR 6 35 7. ILFOV 5 8. Total 194 Tabelul nr. 18: Numărul victimelor care trebuie operate în primele 24 de ore pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov. Din analizarea datelor prezumtive prezentate în acest tabel rezultă că necesarul de operaţii pentru primele 24 de ore nu ridică probleme, situaţia impunând mobilizarea tuturor echipelor operatorii care să poată executa numărul de 194 intervenţii în primele 24 de ore.J. Necesităţile de transport secundar al victimelor Nr. crt. Sectorul Victime transportabile secundar Chirurgie ortopedie interne şocuri neurochir. 1. SECTOR 1 1 0 0 24 0 2. SECTOR 2 131 96 1 46 0 3. SECTOR 3 100 74 0 40 21 4. SECTOR 4 65 77 0 23 17 5. SECTOR 5 90 45 0 37 0 6. SECTOR 6 90 124 0 46 0 7. ILFOV 14 23 0 10 3 8. Total 491 439 1 226 41 Tabelul nr. 19: Victimele transportabile secundar pe spitalele şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov Analiza numărului de victime transportabile secundar reieşite din simularea unui cutremur cu caracteristicile date arată că sunt necesare 105 de autosanitare care vor executa evacuarea secundară a victimelor care nu pot fi internate în facilităţile medicale ale judeţului în cca. 6 ore Nr.crt. Sectorul Victime transportabile secundar arşi toxicologie psihiatrie total 1. SECTOR 1 7 1 20 53 2. SECTOR 2 31 33 33 371 3. SECTOR 3 43 35 35 348 4. SECTOR 4 33 28 28 271 5. SECTOR 5 0 26 26 224 6. SECTOR 6 0 33 0 293 7. ILFOV 6 5 5 66 8. Total 120 161 147 1626 Tabelul nr. 20: Victimele transportabile secundar pe spitalele şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov Din analiza datelor prezentate reiese cu pregnanţă necesitatea următoarelor măsuri propuse de Directorul Serviciului de Ambulanţă a Municipiului Bucureşti şi Ilfov: Forţele şi mijloacele existente pe teritoriul Municipiului Bucureşti pot face faţă intervenţiei medicale în caz de cutremur cu următoarele precizări: se vor suplimenta echipele operatorii chirurgicale şi ortopedice de la Spitalele de Urgenţă pentru a putea face faţă numărului de operaţii din primele 24 de ore, se vor suplimenta paturile în secţiile de ATI şi ortopedie pentru a se reduce nevoia de evacuare secundară a victimelor care nu pot fi internate din lipsă de locuri. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă aprobă măsurile propuse şi trece la materializarea acestora. 06.00. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă este informat de grupa operativă, că a început amplasarea şi dotarea taberelor de sinistraţi.J. Costul estimativ al spitalizării, transportului victimelor şi necesarul preliminar de materiale sanitare 07.30. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti prezintă Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă analiza privind costul estimativ al spitalizării victimelor seismului, al transportului victimelor cu autosanitarele şi necesarul preliminar de materiale sanitare, produse biologice, materiale de pansament şi imobilizare necesare pe timpul intervenţiei prespitaliceşti: Nr.crt. Sectorul Capacitatea de spitalizare pe oră Capacitatea de transport pe oră Număr de autosanitare transport secundar Durata transport secundar /ore 1. SECTOR 1 20 43 5 5 2. SECTOR 2 16 320 25 6 3. SECTOR 3 27 13 13 16 4. SECTOR 4 18 56 15 10 5. SECTOR 5 36 66 21 4 6. SECTOR 6 47 66 20 8 7. ILFOV 9 4 6 17 8. Total 24.7 81.1 105 9.4 Tabelul nr. 21: Capacitatea de spitalizare, de transport şi numărul de autosanitare necesare pentru evacuarea secundară pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov Nr.crt. Sectorul Durata totală de spitalizare/zile Costul total al transportului/lei Costul total al spitalizării/lei 9. SECTOR 1 3683.2 137619 1274756 10. SECTOR 2 5854.5 217132.2 2026242 11. SECTOR 3 5789.2 238639.6 2003642 12. SECTOR 4 4451.5 182132.8 1540664 13. SECTOR 5 4223.9 172958.2 1461892 14. SECTOR 6 5312 217811.8 1838483 15. ILFOV 813.8 34263.9 281656.2 16. Total 30128.1 1200558 10427335 Tabelul nr. 22: Durata totală de spitalizare şi costurile spitalizării şi a transportului pe spitalele şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov Nr.crt. Sectorul Unele materiale necesare pe timpul transportului oxigen/litri Sânge Sol.perf. Atele Pans. 1. SECTOR 1 2553378 29 22 1183 120 2. SECTOR 2 6094242 73 55 2839 189 3. SECTOR 3 7449253 79 60 3087 207 4. SECTOR 4 4084251 47 35 1854 158 5. SECTOR 5 3638467 42 32 1681 151 6. SECTOR 6 5827264 66 50 2604 189 7. ILFOV 154622 2 1 91 29 8. Total 29801477 338 255 13339 1043 Tabelul nr. 23: Unele materiale necesare pe timpul transportului cu autosanitara pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov.K. ConcluziiComitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă hotărăşte solicitarea fondurilor necesare de la Comitetul Naţional (din fondurile special alocate pentru dezastre), în vederea acoperirii cheltuielilor medicale. La terminarea intervenţiei medicale Directorul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va prezenta analiza detaliată a impactului seismului produs asupra sănătăţii publice şi asupra facilităţilor medicale judeţene.

610 vizualizari
Adauga comentarii
Fii primul care comenteaza
Numele:
E-mail: Ai cont?
Scrieti mai jos comentariul dumneavoastra. Acesta va fi moderat de administrator si apoi publicat.

La postarea comentariilor pe PaginaMedicala.ro, va rugam sa utilizati un limbaj civilizat si sa evitati atacurile off topic la adresa autorilor mesajelor. In cazul in care nu veti respecta aceste reguli, comentariile dumneavoastra vor fi sterse.
posteaza
Publica un articol
paginamedicala.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Prin click pe butonul "Accepta" accepti utilizarea modulelor cookie. Daca ai nevoie de mai multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politica de confidentialitate